آرشیو برای: "آبان 1396, 22"

تسلیت به زلزله زدگان غرب کشور

◾️و امان…از لحظه ای که خنده ی دخترکی در گلو می خشکد! و سفره ی پهنی، به طعمِ خاک، آغشته می گردد! ▪️ما را با تمامِ ذرّاتِ دردتان،شریک کنید؛ این تنها سهمِ تلخی است، که آراممان می کند! بیشتر »
 
فراخوان چی شد طلبه شدم