موضوع: "شیخ صدوق"

چهار کتب معتبر شیعه

برای آشنایی با اسلام ناب محمدی (ص) و شناخت حقایق قرآن ناگزیر به شناخت سنت پیامبر (ص) و اخبار و احادیث امامان معصوم هستیم، از سویی نیز وجود دروغگویان و حدیث سازان و درهم آمیختگی احادیث صحیح و جعلی، این شناخت دقیق را برای مردم مشكل می سازد؛ از این رو سه تن از بزرگان شیعه، كمر همت بسته و اقدام به جمع آوری و نوشتن چهار كتاب روایی ارزشمند كردند. این كتاب ها معروف به «كتب اربعه» و مؤلفان آن ها را «محمد بن ثلاث» می نامند؛ زیرا اسامی هر سه محمد و كنیه هر سه ابو جعفر بوده است.
1ـ اصول كافی، تألیف ابو جعفر محمد بن یعقوب كلینی، دارای 16199 حدیث؛
2ـ من لایحضره الفقیه تألیف ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه قمی ملقب به شیخ صدوق شامل 5963 حدیث؛ 
3ـ تهذیب، تألیف ابوجعفر محمد بن الحسن معروف به شیخ طوسی دارای 13590 حدیث و استبصار كه این كتاب نیز تألیف شیخ طوسی است و 5511 حدیث دارد.

 
ساخت وبلاگ در کوثربلاگ